09 agosto 2011

SOMA EN LISBOA
                              

                                      

Fotografía: A. Álvarez "Panuxie".